Realisatie Avonturentuin Pepinusberg Pergamijn Echt

Stichting Pergamijn ondersteunt en begeleidt cliënten met een verstandelijke beperking onder het motto ‘Pergamijn kleurt je leven’. En aan dat motto werken we natuurlijk graag mee! Afgelopen week is onder toeziend oog van de cliënten en zelfs met een handje hulp, de realisatie van de Avonturentuin Pepinusberg Echt, gemeente Echt-Susteren, van start gegaan. Het project is door het doordachte en visueel aantrekkelijke ontwerp gegund aan Greenspot & co. De operationele invulling wordt gedaan door Luijten Groentechniek. Beiden onderdeel van de Luijten Groep. Binnen Greenspot & co – creatief in buitenspelen – werd nagedacht over routing, toegankelijkheid, een variëteit aan bloemen en planten, prachtige hoekjes, de overgang van binnen naar buiten en het aanzetten tot actie. Dit alles resulterend in een fijne plek om te zijn, want de bewoners hebben immers behoefte aan beweging en avontuur! Bij het maken van het ontwerp is ook nagedacht over het stimuleren van ontmoetingen tussen de bewoners, hun familie, vrienden en begeleiders.

Met de aanleg van een Avonturentuin op Pepinusbrug in Echt wil Pergamijn een bijdrage leveren aan een gezonder leven van bewoners met zeer ernstige meervoudige beperkingen. Het is de bedoeling dat in deze avonturentuin speciale (speel)toestellen komen te staan die zorgdragen voor een positieve beleving.

De avonturentuin gaat mensen écht verbinden! We zijn trots dat we hieraan een bijdrage mogen leveren. Deze zomer kunnen de bewoners in ieder geval op avontuur in eigen tuin.