Oplossing wateroverlast Snowworld

Wateroverlast, door de huidige klimaatveranderingen helaas een steeds vaker voorkomend thema. Vervelend, maar wel op te lossen. Luijten Groentechniek denkt hierin graag mee en kan op verschillende manieren oplossingen aandragen. In het geval van SnowWorld in Gemeente Landgraaf was er sprake van wateroverlast op en rondom de welbekende skihal. Een landmark in de omgeving Parkstad Limburg. Van beneden tot bovenaan de hal legden we langs de buitenmuur een goot aan, ter juiste geleiding van het regenwater. Met een bypass komt dat water terecht in een waterbuffer, welke wij ook gerealiseerd hebben. Op een later moment keren we bij dit unieke project terug om een woelput aan te leggen, als het water in die put gaat stijgen treedt de bypass in werking en zorgt voor wateropvang zonder wateroverlast.
 
Luijten Groep, alles in één hand, dat ontzorgt!