Aanplant bomen monumentaal park Villa Kanjel

In samenwerking met Barry Kerckhoffs van bureau VERBEEK is Luijten Groep aan de slag bij Villa Kanjel, gemeente Maastricht. We zijn trots dat we een groot aantal volwassen en mooie bomen kunnen terugplanten in het monumentaal parkdeel. Aan de hand van het plan van Barry, is het aan ons de eer de juiste bomen erbij uit te zoeken. Als eerste kijken we of de getekende boom past bij de plantplaats. Heeft de boom er kans om te groeien. Daarna kijken we welke boom er in het verleden stond. We proberen daarmee zo authentiek mogelijk te selecteren. In het geval van Villa Kanjel komen er maar liefst 67 groot formaat bomen terug.

Barry: “Bomen zijn onlosmakelijk verbonden aan een monumentaal park. Een aantal structuren van vroegere tijden hebben we teruggebracht waaronder de prachtige laan met afwisselend beuk en linden. In het park een aantal hele mooie solitaire bomen en boomgroepen. Dit alles op basis van historisch onderzoek aan de hand van hele oude luchtfoto’s en topografische kaarten.”

Remy Luijten: “In het plan van Barry staan eveneens monumentale paden ingetekend, die niet meer zichtbaar waren. Alle paden die er ooit waren zijn teruggevonden en hersteld. Het park heeft daarbij een mooie afwisseling tussen gecultiveerde natuur en natuur die zijn gang mag gaan.”

Een nieuwe parel voor Maastricht. Kijk mee naar het filmpje over de aanplant: https://euregiobizz.tv/nl/film/luijten-groep-aanplant-bomen